CONTACT

Drs Marlène Lambree MSc
pedagoog en dieptepsycholoog
adviseur maatschappelijke steunsystemen


Ir. Marc Raven
bedrijfskundige en software-ontwikkelaar. Directeur 2work

Email: info@nuldelijn.nl  website: www.nuldelijn.nl 
telefoon: 06-29383726  correspondentie: postbus 316 5680AH Best

De methode Nuldelijn en de begeleidings- en adviespraktijk
Nuldelijn zijn voortgekomen uit empirisch onderzoek naar
oorzaken van maatschappelijke uitval en terugval van
sociaal-psychisch kwetsbare mensen.
De methode is ontwikkeld tot een breed inzetbaar instrument dat,
gebruikt in het contact met de hulpvrager, de kans op succesvolle
(maatschappelijke) resultaten aanzienlijk vergroot.

Terug naar home