METHODE

Functies methode Nuldelijn

Systeem voor vraagverheldering

 belevingsanalyse: brengt snel en duidelijk in kaart hoe de klant zijn of haar situatie ervaart;

 situatie-analyse: brengt snel en duidelijk de huidige situatie van de klant in kaart en de omstandigheden die hier toe hebben geleid;

 wensanalyse: brengt snel en duidelijk de door de klant gewenste situatie in kaart.

Zoeksysteem:

 grondig en uitgebreid systeem dat vragen en wensen van klanten  direct verbindt aan zoveel mogelijk passend aanbod;

Indelingssysteem:

 systeem om complexe(hulp)vragen overzichtelijk en beheersbaar te maken.

Klantvolgsysteem:

 systeem dat zorgvuldig trajecten en acties in de tijd uitzet, volgt en evalueert.

Elektronisch dossier klant:

 systeem waarin alle belangrijke informatie over klant en/of aanbod overzichtelijk is opgeslagen,direct oproepbaar en te filteren op onder meer datum, onderwerp en uitgezette acties.

Terug