PARTICULIEREN

 

Nuldelijn begeleidt en adviseert u bij het verhelderen van uw vraag, wens of probleem en bij het vinden van informatie, hulp of zorg die hierbij past. U maakt zélf een keuze uit de aangeboden mogelijkheden.

 

Als u het gevoel heeft te zijn vastgelopen in hulp of zorg waarvan u gebruik maakt, zoekt Nuldelijn samen met u uit hoe het komt dat u bent vastgelopen en wat er gedaan kan worden.                                    

Hierbij gaat Nuldelijn uit van uw beleving van de situatie.

 

Het kan zijn dat de hulp of zorg niet past bij uw vraag. In dat geval gaat Nuldelijn samen met u op zoek naar hulp of zorg die beter aansluit.

 

Het kan ook zijn dat de hulp of zorg wél bij uw vraag past en dat uw ontevredenheid op iets anders berust.  Nuldelijn adviseert u in zulke gevallen over de mogelijkheden die u heeft en de stappen die u kunt zetten.

 

Nuldelijn biedt daarnaast een volgtraject aan, waarin we samen met u de kwaliteit  bewaken van de hulp of zorg waarvan u gebruik maakt. Ook hierbij gaat Nuldelijn uit van uw beleving van de situatie.

 

Wanneer u het gevoel heeft dat  hulp- of zorgverleners, instanties of procedures u een richting doen opgaan die u eigenlijk niet op wilt gaan, ondersteunt Nuldelijn u praktisch, juridisch en gevoelsmatig. Nuldelijn stimuleert u om zoveel mogelijk zélf uw leven in handen te nemen, onder meer door u bewust te maken van uw mogelijkheden, kansen en rechten. 

 

Terug naar home