VISIE

Nuldelijn vertegenwoordigt een bijzondere visie.
Deze visie benadrukt het belang van een samenleving waarin hulp, zorg en diensten nauw aansluiten op vragen, wensen en problemen van klanten (hulpvragers, cliŽnten of 'patiŽnten').

De klant 'buigt' zich niet meer naar het aanbod wanneer dat niet goed aansluit bij de vraag of wens, maar het aanbod 'buigt' zich naar de klant. Hierin ligt de betekenis van 'de klant is koning'.

De achterliggende gedachte is maatschappelijke uitval en terugval te verminderen door zorgvuldigheid in afstemming van informatie en bejegening van de klant.

Er bestaat een groeiende maatschappelijke behoefte aan een concrete uitwerking van deze visie.

Uitgangspunten visie Nuldelijn:

De klant is het middelpunt. Het aanbod wordt op de situatie en ervaringen van de klant afgestemd;

De klant voert de regie over het eigen (zorg) proces en maakt zoveel mogelijk zelf keuzes;

De klant wordt breed geinformeerd over de mogelijkheden die er zijn;

De klant komt niet meer terecht in langdurige en dure trajecten die weinig resultaat opleveren (stilstand).

De klant dient voor goede hulp zo min mogelijk afhankelijk te zijn van:

Aanbieders die niet onderling afstemmen over de klant (linkerhand weet niet wat de rechter doet);

Aanbieders die de klant weinig of niet buiten eigen verwijzen (beperking keuzemogelijkheden);

Bevoogding of paternalisme ('wij weten wat goed voor u is');

Ongelijke kansen (b.v. wel of niet assertief zijn, wel of geen geld hebben).

Terug naar home