INSTANTIES EN BEDRIJVEN

Als het voor uw instantie of bedrijf van belang is klanten (hulpvragers, cliŽnten of patiŽnten) zorgvuldig en doelgericht te informeren, verwijzen, te plaatsen, begeleiden en /of te volgen, is methode Nuldelijn voor u een effectief instrument. U kunt dit proces ook uitbesteden aan Nuldelijn.

Methode Nuldelijn is een volledig geautomatiseerde 'tool' om mensen en processen te begeleiden en te volgen. Aan de inhoud van deze software ligt een bijzondere visie ten grondslag (zie visie).

Methode Nuldelijn is ontwikkeld met als doel:

 de kans op een onjuiste verwijzing of plaatsing van de klant aanzienlijk te verkleinen;

 tijdig te signaleren of een verwijzing of plaatsing succes oplevert, zowel voor u als in de beleving van de klant;

op deze wijze een optimale prijs-kwaliteitverhouding te realiseren.

Gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en andere instanties die streven naar effectieve inzet van middelen op grond van geleverde kwaliteit, kunnen methode Nuldelijn ook als (meet)instrument gebruiken.  De methode is bijvoorbeeld heel geschikt als instrument ter ondersteuning van de uitvoering van de WMO (frontoffice- en backoffice-activiteiten ), maar kan ook worden gebruikt door sociale diensten om klanten te begeleiden, te volgen en te evalueren.  Zie methode.

Terug naar home