METHODE

Methode Nuldelijn is een volledig geautomatiseerde en multi-functionele 'tool' om mensen en processen te begeleiden en te volgen. Aan de inhoud van deze software ligt een bijzondere visie ten grondslag (zie visie). De methode is ontwikkeld om succesvolle maatschappelijke deelname en resultaten te bevorderen en uitval tegen te gaan, onder meer door:

 de kans op een onjuiste verwijzing of plaatsing van de klant aanzienlijk te verkleinen (vraagverheldering);

 de kans op vertraging in de plaatsing van de klant aanzienlijk te verkleinen (breed aanbod van keuzemogelijkheden);

 tijdig te signaleren of een verwijzing of plaatsing succes opleveren(klantvolgsysteem);

 hulp, zorg en diensten van goede kwaliteit te onderscheiden van andere hulp, zorg en diensten (meten prijs-kwaliteitverhouding).

Methode Nuldelijn brengt belangrijke informatie in kaart over het (zorg)proces van klanten en kwaliteit van zorg.

Methode Nuldelijn bestaat uit verschillende onderdelen ofwel functies die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet.

Terug naar home