METHODE

Belangrijke informatie...

Informatie over de klant:

  op welke gebieden ervaart de klant een probleem of heeft de klant een vraag of wens;

  wat is precies dit probleem, deze vraag of die wens;

  wat is de huidige situatie van de klant en wat heeft hiertoe geleid.

Informatie over aanbieders:

  wat biedt de aanbieder precies;

  welke soorten aanbieders zijn er;

Informatie over de wisselwerking tussen klant en aanbieder(s):

  sluit het aanbod aan bij de vraag of wens van de klant;

  hoe ervaart de klant het aanbod, in de loop van het proces;

  wat levert het aanbod de klant op.

Informatie over terugkerende patronen:

  negatieve en positieve ervaringen met aanbieders;

  bereikte resultaten van aanbieders;

  zicht op vragen en wensen waarvoor (nog) geen aanbod is.

Informatie over ontwikkeling en verbetering:

  zicht op hoe aanbieders hun aanbod beter op vragen en wensen van klanten kunnen afstemmen;

  zicht op nieuw te ontwikkelen aanbod.

Terug